Έρχονται μεγάλες αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα: Τελειώνουν σταδιακά οι κάρτες SIM

Μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, όταν αγοράζαμε ένα smartphone (και παλιότερα ένα απλό κινητό τηλέφωνο), για να μπορέσουμε να συνδεθούμε στο δίκτυο του παρόχου κινητής τηλεφωνίας μας θα έπρεπε να τοποθετήσουμε στη συσκευή μας μια ειδική κάρτα, την κάρτα SIM, να την ενεργοποιήσουμε και να την ξεκλειδώσουμε με το ΡΙΝ της.

 

Οι κάρτες SIM δεν ήταν τίποτα περισσότερο από απλά τσιπάκια που επέτρεπαν στους παρόχους να ταυτοποιούν τους χρήστες των υπηρεσιών τους και να τους δίνουν πρόσβαση σε αυτές. Ωστόσο, εδώ και μερικά χρόνια η εικόνα αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει, με την άφικη της λεγόμενης eSIM.

 


Τι είναι η e-SIM; Τίποτα περισσότερο από το ίδιο τσιπάκι που υπήρχε και στις κανονικές SIM, αλλά πλέον αντί να έρχεται χωριστά, βρίσκεται ενσωματωμένο στη συσκευή μας (smartphone, tablet, ακόμα και υπολογιστή με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και data).

Ήδη, από το 2010 οι μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να επεκτείνουν τη χρήση της eSIM, αρχικά σε βαριές συσκευές που θα μπορούσαν να συνδεθούν στο δίκτυο κινητής, αλλά στη συνέχεια η νέα αυτή μορφή κάρτας άρχισε να ενσωματώνεται στις μικρές φορητές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως τα smartphones μας.


Το σύνθημα της ευρύτερης χρήσης της eSIM έδωσε η Apple όταν εγκατέστησε το σχετικό τσιπάκι στο iPhone X, συμπεριλαμβάνοντας το σχετικό πακέτο εντολών και διαχείρισης και στο iOS 12.1, ενώ η Google έχει υιοθετήσει την eSIM στη σειρά κινητών Pixel, αρχής γενομένης από το Pixel 2.

Σήμερα, πολλοί κατασκευαστές κινητών προεγκαθιστούν στις συσκευές τους και δυνατότητα eSIM, καθώς προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα: μειώνει το κόστος κατασκευής της συσκευής, αφού πλέον δεν χρειάζεται ειδικός χώρος εγκατάστασης της κάρτας, κάνει τις συσκευές πιο «συμπαγείς» και είναι πιο ευέλικτη από τις παραδοσιακές SIM.

Μάλιστα, η νέα έκδοση του Motorola RAZR δεν διαθέτει δυνατότητα χρήσης παραδοσιακής SIM, αλλά μόνο eSIM, ενώ και άλλοι κατασκευαστές συσκευών ΙοΤ εγκαθιστούν σε αυτές eSIM λογισμικό και hardware.

Από την άλλη, βέβαια, οι πάροχοι που υποστηρίζουν eSIM δεν είναι ακόμα πάρα πολλοί στον κόσμο, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η eSIM δεν δείχνει να έχει «πιάσει» ακόμα στην Κίνα, αν και κινέζοι κατασκευαστές κινητών εγκαθιστούν τη δυνατότητα σε συσκευές τους, κυρίως για εξαγωγές.

Το διαβάσαμε: is.gd/N5UyP4

Big changes are coming to mobile phones: SIM cards are gradually running out


Until a few years ago, when we bought a smartphone (and formerly a simple mobile phone), in order to be able to connect to the network of our mobile phone provider, we had to insert a special card in our device, the SIM card, to activate it. and unlock it with its PIN.

SIM cards were nothing more than mere chips that allowed providers to identify users of their services and give them access to them. However, for a few years now this picture has begun to change, with the affirmation of the so-called eSIM.

What is e-SIM? Nothing more than the same chip that existed in the normal SIM, but now instead of coming separately, it is integrated in our device (smartphone, tablet, even a computer with the ability to connect to mobile network and data).

Already, since 2010, large companies have been trying to extend the use of eSIM, initially to heavy devices that could be connected to the mobile network, but then this new form of card began to be integrated into the small mobile devices we use every day, such as our smartphones.

The slogan of wider use of eSIM was given by Apple when it installed the relevant chip on the iPhone X, including the relevant command and control package in iOS 12.1, while Google has adopted eSIM in the series of Pixel phones, starting with Pixel 2.

Today, many mobile manufacturers are pre-installing eSIM capabilities on their devices, as it offers many advantages: it reduces the cost of manufacturing the device, since it no longer requires a special card installation space, it makes the devices more "compact" and it is more flexible than traditional SIMs. .

In fact, the new version of the Motorola RAZR does not have the ability to use traditional SIM, but only eSIM, while other manufacturers of IoT devices also install eSIM software and hardware in them.

On the other hand, of course, the providers that support eSIM are not yet very numerous in the world, while it should be noted that eSIM does not seem to have "caught" yet in China, although Chinese mobile manufacturers are installing the feature on their devices, mainly for exports.

is.gd/N5UyP4
Ευθύμιος
Ευθύμιος

"Στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας και οι προσπάθειές μας αυτές έχουν σαν στόχο την επίτευξη αυτού του σκοπού. Χαιρόμαστε να κάνουμε τους πελάτες μας ευτυχισμένους."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου