Τιμες Καυσιμων
Ο χάρτης πρατηρίων και τιμών καυσίμων είναι δημιουργία της ομάδας fuelGR.


Η εφαρμογή είναι πλήρως λειτουργική – δοκιμάστε zoom in/out, μετακίνηση του χάρτη, αλλαγή καυσίμου, κλπ.


Με εμμονή στην ακρίβεια, το fuelGR παρέχει μηχανισμούς για 100% έγκυρη πληροφόρηση και χαρτογραφεί συστηματικά το σύνολο των εγγεγραμμένων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων πρατηρίων της χώρας.

Το fuelGR παίρνει τα δεδομένα του (πρατήρια και τιμές) από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων (http://www.fuelprices.gr), όχι απευθείας από τα πρατήρια ούτε από χρήστες! Τα δεδομένα εμπλουτίζονται όσο είναι εφικτό (π.χ. γεωγραφική θέση, τηλέφωνο, κτλ.) και διατηρούνται σε τοπική βάση δεδομένων η οποία και τροφοδοτεί τις εφαρμογές fuelGR.