Πώς να διορθώσετε ένα πλυντήριο ρούχων που «χορεύει»

Το πλυντήριο ρούχων σας έχει μετατραπεί σε έναν νέο Σάκη Ρουβά και λικνίζεται στους ρυθμούς του Shake it καθώς πλένει;
Είναι πιθανό ότι ένα ή περισσότερα από τα πόδια του πλυντηρίου να μην αγγίζουν το πάτωμα και γι’ αυτό χοροπηδά. Για να επισκευάσετε το πρόβλημα, χρειάζεται απλώς να τα κάνετε ισόπεδα.


Βήματα:
1. Γείρετε το πλυντήριο μπροστά, έτσι ώστε τα πίσω πόδια να απέχουν 7 με 10 εκατ. από το έδαφος και κατόπιν αφήστε το πίσω στη θέση του. Τα πίσω πόδια συνήθως επανέρχονται μόνα τους σε ισόπεδη θέση – το ανασήκωμα και χαμήλωμα της συσκευής με αυτόν τον τρόπο θα προκαλέσει την επαναφορά στα πόδια που έχουν την ιδιότητα να αυτο-επανέρχονται.
2. Τοποθετήστε έναν στερεό ξύλινο τάκο κάτω από το κέντρο του πλυντηρίου, ώστε το στήριγμα αυτό να το κρατά ανασηκωμένο και έτσι θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα μπροστινά πόδια. Θα πρέπει να κινήσετε το πλυντήριο μακριά από τον τοίχο έτσι ώστε να μπορείτε να το γείρετε αρκετά για να εγκαταστήσετε τον τάκο.
3. Χαλαρώστε τα «παξιμάδια» σε κάθε πόδι, χρησιμοποιώντας ένα ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί. Μόλις τα «παξιμάδια» χαλαρώσουν, μπορείτε να ρυθμίσετε τα πόδια.4. Αφαιρέστε τον ξύλινο τάκο, και εάν είχατε μετακινήσει το πλυντήριο, τοποθετήστε το πίσω στη θέση του, δίπλα στον τοίχο.
5. Τοποθετήστε ένα ξυλουργικό αλφάδι κατά μήκος της μπροστινής πλευράς του πλυντηρίου και ελέγξτε εάν η συσκευή είναι ισόπεδη από τη μια άκρη ως την άλλη. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, χρησιμοποιήστε μια ρυθμιζόμενη πένσα για να περιστρέψετε κάποιο μπροστινό πόδι έως ότου το πλυντήριο στέκεται επίπεδο.
6. Τοποθετήστε το κατακόρυφο αλφάδι σας στο μπροστινό μέρος της συσκευής και κάντε έλεγχο για να διαπιστώσετε εάν το πλυντήριο είναι επίπεδο σε αυτήν την κατεύθυνση. Εάν δεν είναι, αναπροσαρμόστε κάθε μπροστινό πόδι από τον ίδιο αριθμό στροφών έως ότου φθάσετε στο επιθυμητό επίπεδο.
7. Τοποθετήστε ξανά το πλυντήριο στον ξύλινο τάκο και ξανασφίξτε τα «παξιμάδια». Κατόπιν εάν είναι απαραίτητο, ωθήστε το προς τα πίσω, μέχρι να ακουμπήσει στον τοίχο.

Γενικές οδηγίες:
Είναι καλύτερο να ρυθμιστούν τα πόδια, έτσι ώστε να ισορροπούν όσο το δυνατόν πιο χαμηλά, παρά ψηλά. Όσο πιο κοντά βρίσκεται η συσκευή στο πάτωμα, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να τραντάζεται και να τρέμει.

Εάν η μηχανή σας ακόμα «περπατά» αφότου την έχετε ρυθμίσει, τότε μπορεί το πάτωμα κάτω από τη μηχανή να έχει το πρόβλημα. Έχετε ένα αλφάδι και μπορείτε να το ελέγξετε και αυτό.

Το διαβάσαμε:is.gd/YQMpjP

How To Fix A Dancing Washing Machine


Has your washing machine turned into a new Saky Rouvas and rocked to Shake it as it washes?

It is possible that one or more of the legs of the washing machine will not touch the floor and so jump. To fix the problem, you just need to level them.

Steps:
1. Tilt the washer in front so that the rear legs are 7 to 10 cm from the ground and then release the back into place. The hind legs are usually restored on their own - the lifting and lowering of the device in this way will cause the legs to have self-restoring properties.
2. Place a solid wooden tray underneath the center of the washer so that it can be lifted up so you can access the front legs. You should move the washer away from the wall so that you can tilt it enough to fit the tank.
3. Loosen the "nuts" on each leg using an adjustable wrench. Once the "nuts" are relaxed, you can adjust the legs.
4. Remove the wooden tray, and if you have moved the washer, place it back in place next to the wall.
5. Place a carpenter spirit along the front of the washing machine and check that the appliance is level from one end to the other. If this is not the case, use an adjustable pliers to rotate a front leg until the machine is level.
6. Place your vertical level on the front of the appliance and check to see if the washer is flat in this direction. If not, adjust each front leg by the same speed until you reach the desired level.
7. Reinstall the washer on the wooden tray and tighten the nuts again. Then, if necessary, push it backwards until it rests against the wall.

General instructions:
It is best to adjust the legs so that they balance as low as possible rather than high. The closer the device is to the floor, the less likely it is to shake and tremble.

If your machine still walks after you have set it up, then the floor beneath the machine may have a problem. You have a spirit level and you can control that too.
Ευθύμιος
Ευθύμιος

"Στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας και οι προσπάθειές μας αυτές έχουν σαν στόχο την επίτευξη αυτού του σκοπού. Χαιρόμαστε να κάνουμε τους πελάτες μας ευτυχισμένους."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου